Program

Podstawowy plan wykładowy obejmuje dwa cykle „podstawowe” rozłożone na dwa lata oraz roczny „zaawansowany” cykl monograficzny. Cykl pierwszy (tzw. rok pierwszy) to wykłady wprowadzające w ogólne wiadomości o Piśmie Świętym (np. natchnienie, kanon, tekst, geografia, archeologia i historia biblijna) oraz w przesłanie ksiąg Starego Testamentu. Cykl drugi (rok drugi) prezentuje w syntetyczny sposób zasadnicze przesłanie poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu. Cykl zaawansowany (rok trzeci) składa się wyłącznie z wykładów monograficznych, które koncentrują się na konkretnych księgach, ich częściach czy perykopach, a także wybranych tematach i problemach biblijnych. Tematy wykładów cyklu trzeciego zmieniają się każdego roku, z tej racji zachęcamy do corocznego uczestnictwa w tych zajęciach. W istocie można studiować w Akademii Biblijnej przez całe życie! Co ważne można także dołączyć do nas w każdej chwili roku akademickiego wybierając interesujący nas wykład!

Na jeden cykl roczny składa się 9 spotkań. Odbywają się one od października do czerwca, w sobotę, między godziną 9:00 a 13:00. Plan zajęć każdorazowego spotkania sobotniego to cztery wykłady trwające po 45 minut lub dwa wykłady trwające 1,5 godziny. Między wykładami przewidziane są przerwy, w tym jedna czasowo dłuższa przeznaczona na kawę, ciastko i chwilę rozmowy.

W tym roku akademickim zachęcamy do jednoczesnego uczestnictwa zarówno w zajęciach cyklu pierwszego (ST), jak i cyklu trzeciego (wykłady monograficzne).

Rok akademicki 2023-2024

Cykl 1
Wprowadzenie do Starego Testamentu


30.09.2023 – Pięcioksiąg I (ks. Tomasz Bąk)
28.10.2023 – Pięcioksiąg II (ks. Tomasz Bąk)
16.12.2023 – Księgi historyczne I (ks. Krzysztof Kinowski)
13.01.2024 – Księgi historyczne II (ks. Krzysztof Kinowski)
24.02.2024 – Księgi mądrościowe I (Jakub Bluj OP)
9.03.2024 – Księgi mądrościowe II (Jakub Bluj OP)
6.04.2024 – Psalmy (ks. Wojciech Węgrzyniak)
18.05.2024 – Księgi prorockie I (ks. Piotr Jaworski)
8.06.2024 – Księgi prorockie II (ks. Piotr Jaworski)

Cykl 2
Wprowadzenie w Nowy Testament
Zajęcia odbywały się w ubiegłym roku akademickim (2022-2023) i będą miały miejsce w następnym roku (2024-2025)

Cykl 3
Wykłady monograficzne

14.10.2023 – List do Efezjan (Michał Wilk)
4.11.2023 – Opowieść o Wyjściu z Egiptu – teologia i egzegeza Księgi Wyjścia 1 – 15 (Marcin Majewski)
2.12.2023 – Jak powstał Pięcioksiąg? (1,5h) oraz Babiloński epos Enuma Elisz w kontekście biblijnej Pieśni o Stworzeniu (Rdz 1) (1,5h) (Marcin Majewski)
27.01.2024 – Biblia Pierwotnego Kościoła: Wprowadzenie do Biblii Aleksandryjskiej, czyli Septuaginty (Michał Wilk)
10.02.2024 – Najtrudniejsze teksty Biblii: Ofiara z Izaaka (Rdz 22) (Przemysław Kubisiak)
16.03.2024 – Biblia Pierwotnego Kościoła: Teksty mesjańskie w przekładzie Septuaginty (Michał Wilk)
20.04.2024 – Archeologia biblijna (Przemysław Kubisiak)
25.05.2024 – Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan (Michał Wilk)
22.06.2024 – List do Filipian (Michał Wilk)